képek a táncokról
képek a táncokról
képek a táncokról
képek a táncokról
képek a táncokról
képek a táncokról

Németkér közel 1800 lelkes település Tolna megye északkeleti csücskében, a Duna vonalában. A Mezőföld déli szegletében megbúvó falut az M6 autópályáról lekanyarodva a Paksot-Cecével összekötő úton közelíthetjük meg.

A vidék régóta lakott hely, erre bizonyíték a község határában feltárt római kori leletek. A török hódoltság idejében a falu elnéptelenedett, csupán néhány ház élte túl az ostrom korát.

Uralkodói intézkedések révén 1785-ben főként Hessen tartományból, továbbá Pfalz vidékéről érkező német paraszti családokkal élesztették újjá, akik munkaerejük mellett évszázados zenei kultúrájukat, táncaikat, viseleteiket is magukkal hozták. A szorgalmas sváb népesség kitartó munkája nyomán a falu hamar felvirágzott és élte mindennapjait. Ekkoriban nevezték el Német-Kier-nek, melynek írásmódja a 19. század végén változott a maira. A falu római katolikus temploma sokévi munka eredményeként 1818-ban került felszentelésre.

Az 1945-öt követő erőszakos kitelepítések átalakították a lakosság nemzetiségi összetételét, megbontották a falu békéjét. Az erőszakkal elhurcolt és meggyalázott német nemzetiség helyére Felvidékről és Békés megyéből érkeztek betelepülő családok, akik a svábokhoz hasonló körülmények közt kerültek szülőföldjükről elűzetésre. A korábban teljes egészében sváb községben jócskán megfogyatkozott a németajkúak száma.

A település sváb hagyományait ma is élénken őrzi, egyedi nyelvjárás és szokásrendszer jellemzi. Jellegzetes népi ételei ma kuriózumnak számítanak. Az elmúlt századok emlékeit a Helytörténeti gyűjteményben tekinthetjük meg, ahol Staub Ferenc (1905-1990), az élete végéig itt alkotó festőművész kiállítása is látható. A régmúltat idézi a Német Nemzetiségi Tájház valamint a Kálvária-domb is, amely nagy becsben tartott építészeti örökségnek számít.

A környék természetvédelmi értéke a Látóhegy, melynek egyik színfoltja a május végén tengerként hullámzó homoki árvalányhaj, nem utolsósorban kivételesnek számít az ősi pincefalu mai maradványa, a híres 'Neuriss', mely gazdag szőlő- és borkultúrára, pezsgő népi életstílusra tekint vissza.

Hivatalos weboldal további információkkal: http://nemetker.hu/